VIACFAREBNÉ TAMPOPRINTOVÉ STROJE

   

   MORLOCK MTE QUICK

Veľmi presný dvojfarebný tampoprintový stroj MTE je založený na novej koncepcii usporiadania hlavných konštrukčných skupín. Vďaka tomu je potláčaný predmet po celý čas v stabilnej polohe v jednoduchom nepohyblivom prípravku. Oba tampóny sú nesené hlavou so zvislou osou rotácie. Nadstavenie tlače je veľmi rýchle a presné. Stroj sa dodáva výhradne s uzavretými farebníkmi a medzi voliteľné príslušenstvo patrí automatické čistenie tampónov. Chod oboch tampónov je programovateľný, ak treba napríklad zvoliť pre jednu farbu dvojitý úder. Užívateľ má možnosť voľby zo širokej ponuky veľkosti uzatvorených farebníkov (vrátane oválnych). Taktiež je možnosť kombinovať farebník guľatý na jednej strane stroja, s farebníkom oválnym pre potlač  druhej farby. Tento stroj ponúka vysoký tlačový výkon, až 1400 kusov/hod.

       Krátke video MTE QUICK v činnosti ( 0,6 MB)


 

 

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TYP
VEĽKOSŤ ŠTOČKU v mm
VEĽKOSŤ TLAČE v mm

MTE 80

80 x 160

priemer 60

MTE 90

100 x 210

priemer 70

MTE 100

100 x 210

priemer 75

MTE 80 oval

150 x 160

80 x 50

MTE 100 oval

150 x 210

80 x 60

MTE 125

125x250

priemer 105

MTE 125 oval

250 x 280

160 x 80

 

   MORLOCK  MKM 80 / MKM 125

Typová rada MKM predstavuje štvorfarebný tampónový stroj karuselovej koncepcie, ktorý umožňuje stabilnú polohu potláčaného predmetu v priebehu tlače. Po uložení predmetu do jediného prípravku sa na neho postupne prenesú štyri tlače zo štyroch samostatných tampónov. Štočky spolu s uzavretými farebníkmi sú uložené na otočnej doske. Tri mikrometrické nastavovacie skrutky pri každom štočku slúžia k rýchlemu nadstaveniu tlače. Plne integrované čistenie tampónov je aktivované po každom jednotlivom tlačovom cykle, pričom nedochádza k predĺženiu doby pracovného cyklu. Tampoprintový stroj MKM je výhradne elektromechanický, s veľmi tichým chodom. Komunikácia na  riadiacom paneli prebieha v českom jazyku. Ako voliteľné príslušenstvo je možné stroj doplniť o sadu pre tlač piatej farby. V tom prípade je vhodné taktiež doplniť stroj o dvojpolohový podávací stolček pre uchytenie potláčaných predmetov. Stroje rady MKM sú často základom plne automatizovaných pracovísk, kde sú kombinované napríklad s jednotkami pre predúpravu povrchu, zasušenie po tlači atd.

Stroje MKM je možné doplniť optickými laserovými zariadeniami pre sledovanie kvlity tlače, ako aj optickým systémom pre veľmi presné a rýchle polohovanie vyleptaných štočkov. Tento systém je vhodné doplniť ku strojom, kde dochádza k častej výmene tlačových motívov, kedy je možné ušetriť až 85% času potrebného na nadstavenie stroja pre ďalšiu tlačovú úlohu

Typovú radu MKM obohatila nová verzia stroja s farebníkmi MCI 100. Tento stroj umožňuje potláčať do priemeru sútlače 75 mm.

  Krátke videá  MKM 80  činnosti    video 1,  video 2,  video 3          

  Technický list v pdf formáte    strana 1    strana 2

 

 

MKM 80.3

detail ovládacieho panelu

MKM 125

   
 

detail otočnej dosky s farebníkmi

 
     
 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

 

 

MKM 80

MKM 125

Veľkosť štočku

90 x 165 mm

150 x 280 mm

Max. veľkosť tlače

priemer 65 mm

priemer 110 mm

Tlačový výkon

800 ks/hod

600 ks/hod

Počet farieb (štandardne)

4

4

Napájacie napätie

230 V

400 V

Príkon

700 W

1500 W

     

Viac informácií v nemeckom alebo anglickom jazyku o tampoprintoch rady MTE a MKM, prípadne i o automatických linkách môžete získať na www.morlock.de

 

© 2005 Tampo Centrum